Algemene voorwaarden

De leerling kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig (dringende) reden(en). De leerling kan op geen enkele wijze aanspraak maken op restitutie van het betaalde lessenpakket en (vooruitbetaald) lestegoed en/of betaald theorie-examen opeisen. De rijinstructeur kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen als de leerling de voorwaarden en
regels niet naleeft. Bij langdurige ziekte heeft de rijinstructeur de mogelijkheid de lesovereenkomst te ontbinden. De rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden, afgenomen rijlessen en/of theorie-examen aan de leerling betalen. *terugbetaling zal zijn volgens de geldende tarieven op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan met de rijschool. De rijschool rekent hiervoor administratiekosten a 35 euro.

Een lessenpakket bestaat uit 20 lessen. Mocht de leerling er voor kiezen te stoppen met de rijlessen is er geen restitutie/compensatie mogelijk! Het lessenpakket kan eventueel later wel hervat worden. Mocht de rijschool er mee stoppen dan krijgt de leerling de nog openstaande lessen terugbetaald. Het bedrag word berekend aan de hand van het uurtarief maal het aantal
openstaande lessen.

Bij het hervatten van de rijlessen na de lockdown, blijft de leerling zelf verantwoordelijk om alle en de op dat moment geldende Rijksoverheid / CBR / Rijscholenbranche Coronamaatregelen volledig en naar waarheid op te volgen. Deze maatregelen, worden zodra deze bekend zijn, naar alle leerlingen bericht met WhatsApp. Ook worden deze mondeling extra toegelicht tijdens de 1e rijles na de lockdown. Wij vragen alle leerlingen onze website & Social Media ÉXTRA goed in de gaten te houden voor alle
overige algemene Coronaberichtgeving!

Huisregels tijdens de rijles:

 • Gaan we met RESPECT met elkaar om
 • Mobieltjes UIT!
 • Ringen af
 • Leskaart altijd meenemen en NIET verliezen!
 • Administratiekosten bij een nieuwe leskaart €10.-
 • Rijden met Slippers of Crocs is niet toegestaan
 • Afspraken dienen uiterst 24 uur vooraf te worden afgezegd en zijn pas geldig en akkoord bij een respons van de rijschool.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de rijles!
 • Verplicht mondkapje op.
 • Handschoenen aan (deze worden verstrekt door de rijschool)
 • Naleven Coronaprotocol


De instructeur wacht max.15 min op de afgesproken plaats, ben je er dan nog niet, wordt de les
doorberekend.
Het blijft jouw verantwoordelijkheid om op het afgesproken tijdstip van je rijles naar buiten te komen.
Ga niet uit van een bericht van je rijinstructeur.